بسم الله الرحمن الرحیم
اینجانب از سال 1381 وارد حوزه علمیه خراسان شدم و از سال 1385 فعالیت خود را در حوزه پاسخگویی به شبهات و تبیین اسلام ناب محمدی شروع کردم.
توفیق داشتم از سال 91 تا 96 در شهرستان زاهدان به فعالیت های تبلیغی در حوزه نقد فرق ضاله و ادیان انحرافی بپردازم و در این مدت مدیرمسئول موسسه فرق و ادیان زاهدان با نام اختصاری مفاز بودم.
برگزاری بیش از 250 دوره آموزشی در سراسر استان سیستان و بلوچستان و همچنین دیگر استان های دیگر گوشه از وظایف انجام شده تبلیغی اینجانب به شمار می آید.
حضور مستمر تبلیغی و تدریس در دانشگاه، حوزه علمیه، مساجد و هیئات مذهبی در سراسر کشور از جمله توفیقات زندگی بنده می باشد.
نوشتن دو کتاب “واقعیت یک ماجرا” و “سایه تاریکی” جزء اثار مکتوب بنده می باشد.
برگزاری دو دوره جشنواره ملی هنرهای گرافیکی “مقدس نما” در نقد انجمن حجتیه و بهائیت که بازخورد خبری خارجنشینان و بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را هم در بر داشت می تواند از دیگر فعالیت های حقیر به حساب آید.