علی ابهری

استاد علی ابهری

طلبه سطح چهار حوزه علمیه و دانش آموخته ارشد فلسفه دانشگاه فردوسی
استاد حوزه و دانشگاه
کارشناس اعتقادی و حلقات معرفت آستان قدس  رضوی
مبلغ تخصصی دفتر تبلیغات اسلامی