استاد سید علی مرکبی

دبیر شورای مبارزه با جریان های انحرافی

مدرس و پژوهشگر ادیان ابراهیمی

برگزیده جشنواره نقد مسیحیت در دو دوره

مدیر تولید شبکه های اجتماعی حرم مطهر امام رضا علیه السلام