استاد مهدی سالاری

مدیر موسسه عصر ایمان

پژوهشگر برتر حوزه

مولف ده عنوان کتاب در حوزه فرقه های انحرافی

پاسخگوی تخصصی فرقه ها در آستان قدس رضوی