استاد حسین کرامتی​

عضو موسسه فرق و مذاهب فاران

اتمام سطح چهار حوزه علمیه و دانش آموخته مذاهب اسلامی دانشگاه ادیان

کارشناس تخصصی مذاهب و فرق حرم مطهر رضوی