استاد حبیب صداقت پور

مدیر  موسسه فرق  و مذاهب  فاران

اتمام سطح چهار حوزه و دانش آموخته ارشد مذاهب اسلامی دانشگاه ادیان

کارشناس تخصصی فرقه ها در حرم مطهر رضوی

عضو گروه علمی ادیان و مذاهب استان قدس رضوی