الحاد (خداناباوری)

بدون امتیاز 0 رای
120,000 تومان

در این پکیج ، به صورت اجمالی با سخنان و ادعاهای  خداناباوران و همچنین نقد گفته های  آنها آشنا خواهید شد.

123
120,000 تومان