نقد مسیحیت تبشیری

بدون امتیاز 0 رای
120,000 تومان

مسیحیت اساس تبلیغ خود را بر مطالب  احساسی  مثل  محبت قرار  داده است در  این درس  تفاوت بین ادعای  مبلغان مسیحی و منابع مسیحیت را خواهید دید.

21
120,000 تومان