راه های نفوذ فرقه ها

بدون امتیاز 0 رای
120,000 تومان

در این دوره به صورت کوتاه به روزنه های  اقتصادی، اعتقادی  و فرهنگی نفوذ فرقه های  ضاله اشاره شده است.

39
120,000 تومان