الحاد (خداناباوری)

بدون امتیاز 0 رای
120,000 تومان

در این پکیج ، به صورت اجمالی با سخنان و ادعاهای  خداناباوران و همچنین نقد گفته های  آنها آشنا خواهید شد.

123
120,000 تومان

روش نقد وهابیت

بدون امتیاز 0 رای
120,000 تومان

تفاوت این دوره آموزشی نقد وهابیت با دوره های دیگر، تمرکز بر روش نقد است. اینجا  می آموزید که فقط به شبه پاسخ ندهید بلکه وهابیت را گام به گام عقب رانده و در بن بست قرار می دهید.

36
120,000 تومان