راه های نفوذ فرقه ها

بدون امتیاز 0 رای
120,000 تومان

در این دوره به صورت کوتاه به روزنه های  اقتصادی، اعتقادی  و فرهنگی نفوذ فرقه های  ضاله اشاره شده است.

39
120,000 تومان

نقد مدعی یمانی(احمد بصری)

بدون امتیاز 0 رای
120,000 تومان

مهم ترین اشکالات بر  احمد بصری  و پیروان این فرقه ضاله را در  این دوره کوتاه خواهید دید

21
120,000 تومان