الحاد (خداناباوری)

بدون امتیاز 0 رای
120,000 تومان

در این پکیج ، به صورت اجمالی با سخنان و ادعاهای  خداناباوران و همچنین نقد گفته های  آنها آشنا خواهید شد.

123
120,000 تومان

راه های نفوذ فرقه ها

بدون امتیاز 0 رای
120,000 تومان

در این دوره به صورت کوتاه به روزنه های  اقتصادی، اعتقادی  و فرهنگی نفوذ فرقه های  ضاله اشاره شده است.

39
120,000 تومان

نقد بهائیت

بدون امتیاز 0 رای
120,000 تومان

در این دوره به صورت کوتاه، کاربردی ترین مسائل در شناخت و نقد بهائیت، آموزش داده می شود.

11
120,000 تومان

نقد مسیحیت تبشیری

بدون امتیاز 0 رای
120,000 تومان

مسیحیت اساس تبلیغ خود را بر مطالب  احساسی  مثل  محبت قرار  داده است در  این درس  تفاوت بین ادعای  مبلغان مسیحی و منابع مسیحیت را خواهید دید.

21
120,000 تومان