راه های نفوذ فرقه ها

بدون امتیاز 0 رای
120,000 تومان

در این دوره به صورت کوتاه به روزنه های  اقتصادی، اعتقادی  و فرهنگی نفوذ فرقه های  ضاله اشاره شده است.

39
120,000 تومان

روش نقد وهابیت

بدون امتیاز 0 رای
120,000 تومان

تفاوت این دوره آموزشی نقد وهابیت با دوره های دیگر، تمرکز بر روش نقد است. اینجا  می آموزید که فقط به شبه پاسخ ندهید بلکه وهابیت را گام به گام عقب رانده و در بن بست قرار می دهید.

36
120,000 تومان

نقد مدعی یمانی(احمد بصری)

بدون امتیاز 0 رای
120,000 تومان

مهم ترین اشکالات بر  احمد بصری  و پیروان این فرقه ضاله را در  این دوره کوتاه خواهید دید

21
120,000 تومان